Inscricións dos centros de EP

 

Nome Oficial do Centro:
Enderezo:
Poboación/Cód.Postal./ Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Director/a:
Responsable (persoa de contacto):
E-mail de contacto:
Horario lectivo do Centro Escolar:
* Nº de Alumnos cos que participan:
4ºEP 5ºEP 6 ºEP
* Nome de cada un dos profesores que participarán no programa:
En que sesión (horario) desexa participar: 

 

1
1

Secretos de guerra

2

El novato

 

3

Fatima

 


1
3

Little boy

 

3

Aviones de papel

3

El reino de los monos